LEVIATHANUL ELECTRONIC Control social și supraveghere în închisoarea digitală

în Panopticon, Retrospectiva 2014